KyGrup

DAKY ERP Dijital Dönüşüm Projeleri

KBRN Sistemleri ve Çevre Birimleri


ETO Odaklı Üretim

Günümüzde orta ölçekli üreticiler, imalatın özel ihtiyaçları nedeniyle, büyük zorluklarla karşı karşıyadırlar.

Bu baskı ve zorluklarla baş etmenin yolu bilgi teknolojilerini kullanmaktan geçmesine rağmen, malzeme ihtiyacını hesaplama ve planlama merkezli, yaygın ERP çözümleri, standart faturalama, standart rota ve standart maliyet olanakları sunabilmektedir.


ETO dünyası, çok farklı dinamiklere sahiptir.

Müşterinin karmaşık ürünlerini tasarlamak ve üretmek, uzun teslim zamanı ve ağır mühendislik içeriğe sahiptir. İşi alabilmek için, talepkar müşteri tabanına, çok doğru bir tahmin ve tekliflendirme yapabilmek gerekir. Üretici firmaların çoğunluğunun aksine, büyük ekipman üreticileri, malzemeleri belli bir proje veya iş için satınalır. Daky ERP'deki özellikler proje usulü makine üretimi yapan işletmelerin iş takiplerini kolaylaştırmaktadır:

Yeni teklif hazırlanması, teklif için daha önceden tanımlanmış şablon bütçe yapısı yada yeni bütçe kalemleri ile teklifin bütçelendirilmesi, aşamalarının takibi ve müşteri adayı onayı sonrasında, teklifin siparişe ve proje kartına otomatik dönüşmesi.

Yeni gelen projenin, proje sorumlusu, tasarım ekibi ve üretim ekibi ile birlikte proje planının çıkarılması. Projedeki aksiyonların Gantt şeklinde hazırlanıp sisteme belge olarak aktarılması ve aksiyon belgelerinin kaynakların önceki projelerdeki yoğunluklarına atanması. Proje planı doğrultusunda gerekli tasarımların yapılarak, tasarım çizim dosyasından (Autodesk Inventor, Solidworks vb.) otomatik ürün ağaçlarının oluşturulması ve bu ürün ağaçlarındaki girdi malzemeleri için satın alma taleplerinin oluşturulması.

Satın alma siparişlerinin tekliften projeye akan bütçe kalemlerinin kontrolü ile açılabilir olması. Bütçe kalemlerine bağlı satın alma tiplerinde bütçeyi aşmamasının sağlanması ve yetki ile kontrol edilmesi ile satın almaların kontrol altına alınması.

Hem satın alma siparişlerinde hem de müşteri teklif ve siparişlerinde esnek ödeme ve tahsilat planı yapılabilmesi Maliyetin artmasını doğrudan etkileyen ilk satın alma talepleri ya da kalite uygunsuzluklardan oluşacak sebeplerle istenebilecek satın almaların proje bazında kontrollü yapılması. Proje devam ederken bütçe maliyet karşılaştırmalarının yapılarak, teslimden önce karlılığın tespit edilebilmesi. Depoların, proje bazlı rezervasyon ile kontrol altında tutulması, barkod ve adresleme ile malzemenin yerinin kesin takibi. Üretimde operasyon bazında takiplerin yapılabilmesi ve fasona gönderilen hammadde ve yarımamulllerin takibi. Ar-Ge merkezi bulunuyorsa, görev ve izin formları ile Ar-Ge projelerinde istihdam edilen kadronun, Ar-Ge raporları ile analiz edilerek takip edilebilmesi.